Bükki Magvetők

Hív a természet!

Bükki Magvetők Öko tanösvény kialakítása Kács és Cserépváralja között a Bükk déli részén

Megvalósító: Bükk 900 Természetbarát Egyesület
Kapcsolattartó: Hatvaniné Vályi Nagy Ágnes +36-30-45-65-990
Megvalósítás: 2015. március 1. – 2016. április 30.

Projektünk alapgondolata:
abból a gyerekből lesz környezettudatos felnőtt, aki korán megszereti a természetet, megismeri értékeit az értékek védelmét. Ha ezt képesek átlátni, a lakókörnyezetük is más szemmel nézik: játszóterek, parkok rendeltetés szerinti használata, rongálás, szemetelés nélkül. Az új generáció már elszakadt a természet közeli életmódtól, a városi élet más kihívásokat, feladatokat adott nekik, de ez hosszú távon visszaüt, pl.: a családok egymástól való eltávolodásában.

Tapasztalatokon alapuló gyakorlati ismereteket szeretnénk átadni, hogy ne idegen, ismeretlen terep legyen az erdő. Ki akarjuk mozdítani a gyerekeket a megszokott komfort zónájukból, hogy a természettel közösségben élő felnőttekké váljanak. Hosszú távon egy kis csoportból véleményformáló közösséget szeretnénk kovácsolni, hogy az otthoni közösségeikbe (szülők, rokonok), az itt megszerzett értékeket továbbvigyék.

Célunk szemléletformálás jó példákkal. Gyakorlati oktatóanyagot állítunk össze a Bükk élővilága, természetjáró alapismeretek, meteorológia és elsősegélynyújtás témakörökben. Kapcsolódunk az iskolai tananyaghoz, szakkörökhöz, tehetséggondozáshoz. A programunk résztvevői jobban értik és értékelik majd a természet biológiai sokféleségét, az ember szerepét a biológiai körforgásban. Szeretnénk a természetjárás „veszélyei”-ről élő rossz előítéleteket megváltoztatni.

Bükki Magvetők öko tanösvény kialakítása
Gyerekekkel közösségi akció program megvalósításával kialakítunk egy MINTA tanösvényt. A tervezett tanösvény Kács és Cserépváralja között jönne létre, többnyire a meglévő turistautak nyomvonalán 8 állomással, nyolcas alakban. A teljes útvonal 16 km, mely két kisebb körre is bontható. Érinti Kács határában a Kőhodályt, a Dobi rétet, a Kő völgyet, Cserépváralján a kaptárköveket, a várhegyet.

Sok tanösvény létezik már, ez egyedülálló abban, hogy nem a látható természeti környezet bemutatására koncentrál, hanem az ember szerepét hangsúlyozza az ökológiai rendszerben. A szövegeket gyerekeknek írjuk, így szélesebb körnek lesznek érthetőek. A kihelyezett táblák anyagainak összeállításánál az élményközpontúság a fő szempont: az egyes táblákon forgatható, elhúzható, foszforeszkáló elemeket helyezünk el.

Az állomások témakörei:

  • Emberi hatások
  • Hogyan vadásznak?
  • Rejtőzködés
  • Tájhasználat
  • Tápláléklánc
  • Vadgazdálkodás
  • Az erdő fái
  • Mit ad az erdő?

A tanösvény létrehozását középiskolás önkéntesek bevonásával tervezzük, a közös munka közösségépítő erejét szeretnénk kihasználni.

Bükki Magvetők mobil applikáció – egy virtuális tanösvény

A tanösvényhez kapcsolódik egy mobil telefonokra letölthető applikáció is, mely interaktív térképként használható a tanösvény végigjárásához, az egyes állomásoknál kiegészítő információkat tartalmaz. Az applikáció letöltői állomásonként különböző kvíz kérdéseket kapnak, a túra a program kiértékeli a helyes válaszokat. A túra sikeres teljesítői emlék kitűzőt vásárolhatnak.

A tanösvényt oktató anyagként használhatják a városi és a falusi iskolák, olcsó és valódi tanulmányi kirándulásokat szervezhetnek ide.

Tanösvény avató túra és ünnepség – az új tanösvény felavatását egy akadályverseny keretén belül tervezzük, ahol a helyi falusi iskolák és a miskolci iskolák csapatai összemérhetik tudásukat.

A programot az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatja.
www.norvegcivilalap.hu